Kontakt

 

Tel. / Fax  : +387 32 663 268
e-mail       :  haskomerc2@gmail.com
Adresa      :  Muse Ćazima Ćatića 95  Jelah 74264  Bosna i Hercegovina

ID  : 4218076480001            PDV: 218076480001Raiffeisen bank: 1610400005850061

Kontakt formular

Kontaktirajte nas...Ime

Email

Poruka