Kontakt

 

Tel. / Fax  : +387 32 663 268, 663-189
e-mail       :  h-komerc@bih.net.ba
Adresa      :  Muse Ćazima Ćatića bb  Jelah 74264  Bosna i Hercegovina

ID  : 4218076480001            PDV: 218076480001
PBS Banka Filijala Tešanj: 101 160 00000 706 71   

Kontakt formular

Kontaktirajte nas...Ime

Email

Poruka